Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz rejestrów

Prowadzone rejestry i ewidencje

Informacje publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

 

Komórka organizacyjna prowadząca rejestr, ewidencję

Nazwa prowadzonego rejstru, ewidencji Miejsce dostępu do rejestru, ewidencji Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
Zespół Techniki Kryminalistycznej Kartoteka zdjęć sygnalitycznych Zespół Dyżurnych KMP, Zespół Techników Kryminalistyki Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
Zespół Kadr i Szkolenia Akta osobowe policjantów Zespół Kadr i Szkolenia KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Akta osobowe pracowników cywilnych Zespół Kadr i Szkolenia KMP w D.G, Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Kartoteka kart absencyjnych Zespół Kadr i Szkolenia KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Kartoteka wydanych legitymacji służbowych Zespół Kadr i Szkolenia KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Karta ewidencyjna funkcjonariusza - Ke-14 Zespół Kadr i Szkolenia KMP w DG. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
Wydział Ruchu Drogowego Kartoteka notatek z kolizji Sekretariat R.D. KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Karty rejestracyjne Prd-5 Sekretariat R.D. KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Karty zdarzeń Drogowych Prd-2 Sekretariat R.D. KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Sekretariat R.D. KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr zatrzymanych praw jazdy Sekretariat R.D. KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
Zespół Finansów i Zaopatrzenia Kartoteka dofinansowania do wczasów 
i zryczałtowanego równoważnika pieniężnego
w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt organu Policji
Kasa KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Teczki pomocy finansowej(mieszkaniówki, zapomogi) Kasa KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Oświadczenia mieszkaniowe Kasa KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Karty mieszkaniowe wraz z rejestrem Kasa KMP w D.G. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
Samodzielne Satnowisko ds. Kontroli Rejestr skarg i wniosków Pomieszczenie eksperta ds.. Kontroli Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
Wydział Prewencji Kartoteka kart alarmowych   Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Karty alarmowe funkcjoariuszy i pracowników policji KMP DG zamieszkałych na terenie DG Pomieszczenia dyzurnego KMP Dąbrowa Górnicza Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Karty alarmowe funkcjoariuszy i pracowników jednostek obcych zamieszkałych na terenie DG Pomieszczenia dyzurnego KMP Dąbrowa Górnicza Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Wykaz funkcjonariuszy i pracowników KMP DG podlegających poszczególnym rodzajom alarmów Pomieszczenia dyzurnego KMP Dąbrowa Górnicza.
Pomieszczenie Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego
Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Skorowidz kart alarmowych funkcjonariuszy i pracowników KMP Dąbrowa Górnicza Pomieszczenie Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Skorowidz kart alarmowych funkcjonariuszy i pracowników jednostek obcych zamieszkałych na terenie DG Pomieszczenie Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu funkcjoanariuszy KMP DG Pomieszczenie Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Wnioski w sprawie reklamowania pracowników KMP DG Pomieszczenie Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Zawiadomienia o utaniu przyczyn reklamowania funkcjonariuszy i pracowników KMP DG Pomieszczenie Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących broni pneumatycznej Wydział Prewencji Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Elektroniczny rejestr spraw o wykroczenia Dostęp posiadają osoby upoważnione przez Komendanta Miejskiego na podstawie OIC i PIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Kartoteka "Niebieska Karta" - Przemoc w rodzinie Rewir Dzielnicowych I i II Wydziału Prewencji, KPI, KPII Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
Komisariat Policji  Wykaz policjantów podlegających alarmowaniu   Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Kartoteka "Niebieska karta" - Przemoc w rodzinie   Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
Pełnomocnik ds. OIN Kartoteka wniosków o wydanie okresowej przepustki osobowej upoważniającej do wejścia na teren KMP wraz z przepustką Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.. OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Kartoteka wniosków o wydanie karty magnetycznej Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds. OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Katroteka wniosków o wydanie okresowej przepustki samochodowej upoważniającej do wjazdu na teren KMP Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Akta postępowań sprawdzających wraz z niezbędną dokumentacją Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Akta postępowań sprawdzających  Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr akt postępowań sprawdzających Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr zaświadczeń o przeszkoleniu Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany
  Wykaz osób zatrudznonych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujący czyności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych, oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto. Strefa Bezpieczeństwa Kat. II, Pomieszczenie Pełnomocnika ds.OIN Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej Nie jest publikowany

Metryczka

Data publikacji : 12.02.2013
Data modyfikacji : 25.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Łączności i Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Miszczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Miszczyk
do góry