Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

 

  1. Kierownictwo Komendy stanowią :

                   1. Komendant;

                   2. I Zastępca Komendanta;

 

  1. W skład Komendy wchodzą następujące komórki :

                   1. Wydział Kryminalny;

                   2. Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

                   3. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą;

                   4. Wydział Prewencji;

                   5. Wydział Ruchu Drogowego;

                   6. Zespół Techniki Kryminalistycznej

                   7. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-Informacyjnych;

                   8. Zespół Kadr i Szkolenia;

                   9. Zespół Prezydialny;

                   10. Zespół Finansów i Zaopatrzenia;

                   11. Zespół Teleinformatyki;

                   12. Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

                   13. Zespół do Spraw Kontroli;

                   14. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw B.H.P;

 

Komendantowi podlegają w zakresie realizowania ustawowych zadań Policji terenowe organy Policji :

  1. Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2009
Data modyfikacji : 10.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Dąbrowa Górnicza
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Miszczyk Wydział Prewencji KMP Dąbrowa Górnicza
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Miszczyk
do góry