Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na żądanie osoby zainteresowanej wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 9 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego po wnieśnieniu podania o wydanie zaświadczenia oraz dokonania opłaty zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej.

Na podstawie Decyzji nr 18/2014 Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 lmarca 2014 roku.

 

Wydanie zaświadczenia na żądanie osoby zainteresowanej poprzedzone być musi złożeniem podania w formie pisemnej przez tą osobę, według wzoru. Podanie, o którym mowa osoby zainteresowane mogą składać w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w  godz. 8.00 do godz. 15.00. Informacja ustna o wpisach ostatecznych i tymaczasowych osobom zainteresowanym będzie udzielana każdego dnia całodobowo

Wzór podania do pobrania pod adresem internetowym:

http://www.dabrowa.slaska.policja.gov.pl/ka8/informacje/pliki-do-pobrania/25658,Punkty-karne.html

Druk dostępny jest również w komórkach organizacyjnych i na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Do przekazywania ustnej informacji osobom zainteresowanym o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez nich naruszeniom przepisów ruchu drogowego upoważnieni są funkcjonariusze:

-  Zespołu Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

W przypadku złożenia przez osobę, instytucję lub organ wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zaświadczenia wydają:

-  Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

-  Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

-  Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

Informacji ustnej osobie zainteresowanej udziela się bezpłatnie, zaświadczenie jest wydawane po dołączeniu dowodu opłaty skarbowej. Informacji nie udziela się telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby uzyskać informację, należy zgłosić się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.10.2011
Data modyfikacji : 04.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Miszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Miszczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Miszczyk
do góry