Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej, na numer fax. (32) 63-94-244, e-mail: dyzurny@dabrowa.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio z Komendantem Miejskim Policji w Dąbrowie Górniczej na adres e-mail: komendant@dabrowa.ka.policja.gov.pl

Informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchomiono
specjalny numer ratunkowy:
695 997 997
za pomocą którego osoby niepełnosprawne (głównie głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2014
Data modyfikacji : 30.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Miszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Miszczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Miszczyk
do góry